Népmesepontok

A Nemzeti Kormányzati célokkal összhangban, 2015. szeptember 29-én, Benedek Elek születésének 156. évfordulója, a Népmese Napja alkalmából hirdette meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma a „Minden este népmese!” programot a Hagyományok Házával és szakmai partnereivel közösen. A program célja a népmesemondás hagyományának felelevenítése, népszerűsítése és újszerű alkalmazása volt, azon tudományosan is alátámasztott eredményekre építve, melyek egyértelműsítik a mesélés, különösen az élőszavas mesemondás jótékony hatását a gyermekek személyiségfejlődésére.


A kezdeti eredmények tükrében, a Kormány támogatásával, a Családok évével párhuzamosan, a budapesti Mesemúzeum mintája alapján elindult az országos NépmesePont hálózat kialakítása. Ennek eredményeként ma országszerte tizennégy helyszínen van lehetősége a magyar családoknak hiteles, hagyományainkat támogató környezetben, minőségi időt eltölteni gyermekeikkel.
A rendszeres mesemondás kiemelt szerepet játszik gyermekeink szókincsének bővítésében, beszédkészségének javításában, fantáziájuk egészséges és kreatív fejlesztésében. Mindezek mellett számunkra legalább ugyanennyire fontos a népmesék által közvetített nemzeti hagyományaink közösségi megtartó szerepe is. A nemzet összetartó ereje az anyanyelvi és kulturális értékeinkben, valamint a közös történelmünkben gyökeredzik, melyhez személyes kapcsolódásunk a szüleink, nagyszüleink és dédszüleink által elmesélt történeteken keresztül él tovább bennünk. A világról, egymásról alkotott szemléletmódunkat kulcsként őrzik számunkra a népmesék, melyek megóvása és fejlesztése közös, nemzeti érdekünk.
A globalizáció térnyerése és a fogyasztói társadalom által közvetített minták hatásárafokozatosan elmosódnak a különböző kultúrák közötti határvonalak, és a már kora gyermekkortól hozzáférhető, sokszor nem megfelelően alkalmazott technológiai eszközök árnyoldalaként megfigyelhető egyfajta elmagányosodás a kibővült világban.
Ezért napjainkban az egyetemes, keresztény-európai értékeink jelentősége és azok maradéktalan átadása az egyensúly megtalálásának és megtartásának szempontjából még inkább felértékelődik. Nagyon fontos, hogy a felnövekvő generációk minél több mesét, történetet halljanak, melyeken keresztül játékos formában megismerhetik a felnőtté váláshoz vezető út próbatételeit, megtanulhatnak különbséget tenni a követendő jó és a leküzdendő rossz között.
Ebben a küldetésben tesznek elévülhetetlen szolgálatot annak az országosan tizennégy NépmesePontnak a munkatársai, valamint a program szakmai felelősei, akik munkájukkal hozzájárulnak, hogy az újabb és újabb népmesepontok – melyek egyszerre játszóházak és közösségi terek is – a népmese és ezzel nemzeti hagyományaink megélésének fontos helyszínei legyenek.

Olvasd tovább


Baja
Berettyóújfalu
Debrecen
Dunaújváros
Eger
Jászberény
Keszthely
Kiskunfélegyháza
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Sopron
Székesfehérvár
Tatabánya