Annotált népmese-bibliográfia

A válogatott bibliográfia a magyar népmesegyűjteményeket, illetve a magyar néprajzkutatók által írt mesemonográfiákat mutatja be. Tartalmazza majdnem az összes olyan 19. századi, magyarul, kötetben megjelent népköltési gyűjteményt, amely népmeséket is közölt. Ugyanakkor a 20–21. századi népmesegyűjtemények igen nagy száma miatt, azokból csupán válogatást tud nyújtani. A magyar néprajztudomány eredményeiből csak az önálló kötetben, magyarul megjelent munkákat tekinti át, ez alól csupán néhány olyan, elsősorban 19. századi tanulmány képez kivételt, amelyek hiánypótló és megalapozó jelentőségűek voltak a mesekutatás történetében. A magyar népmese-értelmezés ennél természetesen sokkal gazdagabb. A bibliográfia egyes tételei alfabetikus sorrendben követik egymást.

Az interneten elérhető források közül a további tájékozódáshoz ajánljuk:


Voigt Vilmos: Meseelméleti bibliográfia


A Magyar Néprajzi Lexikon mesei tárgyú címszavai (Kovács Ágnes és Nagy Ilona)


A Banó István jegyezte Népmese-fejezet a Magyar Néprajz c. akadémiai kézikönyvben


Keszeg Vilmos: Mese, mesemondás


Benedek Katalin: A cigány mesegyűjtés és mesekutatás eredményei


A Néprajzi Múzeum által kiadott Magyar Néprajzi Bibliográfia köteteinek népköltészet-fejezete


A Magyar Néprajzi Társaság szakfolyóirata, az Ethnographia  digitalizált anyaga (1890–2014)


A Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisaGulyás Judit
Magyar Tudományos Akadémia
Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Néprajztudományi Intézet