Folklór bibliográfia

Arany László: Magyar népmeséinkről
Berze Nagy János: Égigérő fa. Magyar mitológiai tanulmányok
Domokos Mariann: Mese és filológia. Fejezetek a magyar népmeseszövegek gyűjtésének és kiadásának 19. századi történetéből
Görög-Karády Veronika: Éva gyermekei és az egyenlőtlenség eredete. Mesék teremtéstörténetek, etnoszemiotikai elemzések (Afrika, Európa)
Gulyás Judit: mert ha irunk népdalt, mért ne népmesét? A népmese az 1840-es évek magyar irodalmában
Henszlmann Imre: A népmese Magyarországon
Honti János: Válogatott tanulmányok
Katona Lajos: Folklór kalendárium
Magyar népmesekatalógus I–X/1.
Nagy Ilona: A Grimm-meséktől a modern mondákig. Folklorisztikai tanulmányok
Nagy Olga: A táltos törvénye. Népmese és esztétikum
Nagy Olga: Hősök, csalókák, ördögök. Esszé a népmeséről
Raffai Judit: A magyar mesemondás hagyománya. Útmutató mesemondók, pedagógusok és minden népmesekedvelő számára
Solymossy Sándor: A vasorrú bába és mitikus rokonai. Válogatott tanulmányok.
Voigt Vilmos: Mese
Voigt Vilmos: Meseszó. Tanulmányok mesékről és mesekutatásról