Mesebibliográfia

Arany László: Eredeti népmesék
Bálint Sándor: Tombácz János meséi
Banó István: Baranyai népmesék
Belatini Braun Olga: Csíkszentdomokosi népmesék
Benedek Elek: Magyar mese- és mondavilág. Ezer év meseköltése
Béres András: Rozsályi népmesék
Berze Nagy János: Baranyai magyar néphagyományok
Berze Nagy János: Népmesék Heves- és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből
Dégh Linda: Kakasdi népmesék
Dégh Linda: Pandur Péter meséi
Dékány Ráfael: A pityke és a kökény
Dobos Ilona, S.: Egy somogyi parasztcsalád meséi
Dobos Ilona: Bodrogkeresztúri mesék és mondák
Elegyes gyűjtések Magyarország és Erdély különböző részeiből
Erdélyi János: Magyar népmesék
Erdélyi János: Népdalok és mondák
Erdész Sándor: Ámi Lajos meséi
Faragó József: Baka András tréfás beszédei
Faragó József: Kurcsi Minya, havasi mesemondó
Gaal György népmesegyűjteménye
Gaál Károly: Kire marad a kisködmön? Adatok a burgenlandi uradalmi béresek elbeszélő kultúrájához
Géczi Lajos: Ungi népmesék és mondák
Három vándorló Királyfirul való História: A sárospataki kéziratos népmesegyűjtemény
Horger Antal: Hétfalusi csángó népmesék
Ipolyi Arnold kéziratos folklórgyűjteménye egész Magyarországról
Ipolyi Arnold népmesegyüjteménye
Istvánffy Gyula: Palócz mesék a fonóból
Istvánffy Gyula: Palóc népköltési gyűjtemény
Jókai Mór: A magyar nép adomái
Kálmány Lajos – Katona Imre – Bori Imre – Beszédes Valéria: Pingált szobák. Borbély Mihály meséi
Kálmány Lajos: Alföldi gyűjtés
Kálmány Lajos: Koszorúk az Alföld vad virágaiból
Kálmány Lajos: Szeged népe
Kolumbán István: A kecskés ember. Udvarhelyszéki népmesék
Kovács Ágnes: A rókaszemű menyecske
Kovács Ágnes: Kalotaszegi népmesék
Kovács István, B.: Baracai népköltészet Tóth Balázsné Csák Margit előadásában
Kriza János: Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény (1863)
Kriza János: Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény (1911)
Magyar Zoltán: Tetűbőr belezna. Ördöngösfüzesi népmesék és egyéb történetek
Mailand Oszkár: Székelyföldi gyűjtés
Majláth János: Magyar regék, mondák és népmesék
Merényi László: Dunamelléki eredeti népmesék
Merényi László: Eredeti népmesék
Merényi László: Sajóvölgyi eredeti népmesék
Nagy Olga: Cifra János meséi
Nagy Olga–Vöő Gabriella: Havasok mesemondója. Jakab István meséi
Ortutay Gyula: Fedics Mihály mesél
Ortutay Gyula–Dégh Linda– Kovács Ágnes: Magyar népmesék
Pap Gyula: Palóc népköltemények
Penavin Olga: Jugoszláviai magyar népmesék I.
Penavin Olga: Jugoszláviai magyar népmesék II.
Penckóferné Punykó Mária: Tűzoltó nagymadár: Beregújfalusi népmesék és mondák
Pintér Sándor: A népmesékről XIII eredeti palóczmesével
Sebestyén Gyula: Dunántúli gyűjtés
Szabó Sámuel: Erdélyi nép- hagyományok 1863–1884
Szapu Magda: Mesemondó és közössége Kaposszentjakabon
Székelyföldi gyűjtés
Szendrey Zsigmond–Kodály Zoltán: Nagyszalontai gyüjtés
Török Károly: Csongrádmegyei gyüjtés
Vikár Béla: Somogymegye népköltése